Day: March 23, 2022

หลายคนมีความสงสัยว่า เมื่อผู้ป่วยที่คุณรักกำลังจะจากไปจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่สังเกตได้ จากเดิมที่อาจจะเพลิดเพลินกับหนังxxx ก็อาจจะรู้สึกเบื่อหรือไม่ต้องการเสพความสุขจากหนังxxxอีกแล้ว หลายคนเกิดภาวะซึมเศร้า ส่วนใหญ่ไม่ใช่อาการที่น่าตกใจและไม่ต้องรักษา ไม่ต้องตกใจหรือรู้สึกผิดว่าจะต้องพาไปรักษาที่โรงพยาบาลนั่นไม่ใช่สิ่งที่ผู้ป่วยต้องการในระยะสุดท้าย อาการเหล่านี้แพทย์จะไม่ได้รักษาเพิ่มเติมเพราะไม่ใช่อาการที่จะรักษาได้แต่เป็นอาการจากไปตามธรรมชาติ ซึ่งได้แก่อาการ ต่อไปนี้ (more…)