Day: March 6, 2022

การทำบุญก็สามารถทำได้หลากหลายวิธี และก็มีหลายคน ที่ ใช้เงินในการบริจาคเพื่อทำบุญให้ต่อคนที่ด้อยโอกาสมากกว่า หรืออีกแบบหนึ่งคือการแย่งปันความสุขในรูปแบบของหนังโป๊ ที่เราสามารถใช้หนังโป๊มอบความสุขให้คนอื่นได้ แล้วก็มีอีกแบบนึงของการทำบุญที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้เช่นกันก็คือการบริจาคโลหิตซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคนใหม่ที่จำเป็นต้องการให้เลือดเพื่อรักษาร่างกาย ผู้ป่วยนั้นไม่สามารถผลิตได้เองจำเป็นที่ต้องได้รับการบริจาคจากผู้ใจบุญเพื่อนำไปใช้ต่อชีวิต แถมยังได้ประโยชน์มากกว่าเอาเวลาไปดูหนังโป๊อย่างเดียว (more…)